نام : حسین اسکندریme

شغل : مدرس زبان انگلیسی

تجربه تدریس: ۱۷سال

تحصیلات: کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

Tell me and I forget, Teach me and I may remember, Involve me and I learn.

==Benjamin Franklin==

یادگیری بدون لذت بردن امکان پذیر نیست. سالها تلاش کردم با بهترین و پیشرفته ترین متدهای آموزشی آشنا شوم و شدم. سعی کردم معلومات و دانشم را برای تدریس افزایش دهم و در نهایت به این نتیجه رسیدم:

Motivation is everything.

اشتیاق و انگیزه مهمترین عامل است.

هدف این وب سایت و برنامه های آموزشی آن آفریدن یا افزودن این اشتیاق در زبان آموزان است.

امیدوارم شرکت در کلاس های من و استفاده از محصولات آموزشی که آماده کرده ام برای شما آموزنده و البته انگیزه آفرین باشد.

 

Best Wishes
Hossein Eskandari